In 2009 stelde het bestuur samen met de Commissie Wetenschap van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (www.nvk.nl) de MKS Tweelingprijs in van € 1.250 elk voor de beste artikelen in de kindergeneeskunde. Eén voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en één voor klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Voor beide prijzen geldt:
- het onderzoek heeft een relatie met het doel van de NVK: het bevorderen van de kwaliteit van de zorg voor zieke en gezonde kinderen van geboorte tot volwassenheid (18 jr).
- alleen oorspronkelijke artikelen in peer reviewed tijdschriften komen in aanmerking; dus geen reviews, commentaren, letters e.d.;
- de impactfactor van het tijdschrift bevindt zich in het bovenste percentiel van de tijdschriften in het relevante vakgebied;
- de eerste auteur is niet ouder dan 30 jaar;
- ten minste één van de medeauteurs in praktiserend lid van de NVK;
- alleen de eerste auteur komt in aanmerking voor de prijs;
- de beoordeling vindt plaats door de Commissie Wetenschap van de NVK;
- de prijs wordt uitgereikt tijdens het jaarlijkse NVK-congres.

Voor de prijs in het fundamenteel onderzoek geldt:

Fundamenteel onderzoek is gericht op het verwerven van kennis, zonder stil te staan bij de mogelijke toepassing van die kennis. De resultaten van het onderzoek zouden op termijn kunnen leiden tot innovatie in de praktijk, maar de stap richting toepassing van de nieuwe kennis mag in het onderzoek zelf nog niet zijn gezet. Het onderzoek mag uitgevoerd zijn op patiëntenmateriaal.

Voor de prijs in het klinische onderzoek geldt:
Toegepast onderzoek is gericht op het verwerven van praktisch bruikbare kennis en de vraagstelling van dit type onderzoek vloeit voort uit een specifieke concreet probleem in de praktijk van de kindergeneeskundige zorg. Het betreft hier onderzoek aan patiënten en de stap richting klinische praktijk moet zijn gezet. Het onderzoek dient uitgevoerd te zijn bij patiënten.

Winnaars:
2009: fundamenteel: Frans Cuperus voor Effective treatment of unconjugated hyperbilirubinaemia with oral bile saltin Gumm rats.
2009: klinisch: Liane Krab voor Effect of Simvastin on cognitive functioning in children with neurofibromatosis Type 1.

2010: fundamenteel: Jessica Nouws voor Acyl-CoA dehydrogenase 9 is required for the biogenesis of oxidative phosphorylation complex
2010: klinisch: Dominique Stumpel voor Specific promoter methylation identifies different subgroups of MLL-rearranged infant acute lymphoblastis leukemia, influences clinical outcome, and provide therapeutic options. 

2011: fundamenteel: Shahryar Mir voor In silico analysis of kinase expression identifies WEE1 as a gatekeeper against mitotic catastrophe in glioblastoma.
2011: klinisch: Mirjam Belderbos voor Cord Blood vitamin D deficiency is associated with respiratory syncytical virus bronchiolitis.

2012: fundamenteel: Michael Dickinson voor Egr-1 expression during neointimal development in flow-associated pulmonary hypertension.
2012; klinisch: Sanne Nijhof voor Effectiveness of internet-based cognitive behavioural treatment for adolescents with chronic fatigue syndrome (FITNET): a randomised controlled trial.

2013: fundamenteel: Florijn Dekkers voor A functional CFTR assay using primary cystic fibrosis intestinal organoids. 
2013: klinisch: Nienke Bosschaart voor Limitations and opportunities of transcutaneous bilirubin measurements. 

2014: fundamenteel: Ingrid Ariës voor EMP1, a novel poor prognostic factor in pediatric leukemia regulates prednisolone resistance, cell proliferation, migration and adhesion.
2014: klinisch: Sophie Cohen voor Long-term response to combination antiretroviral therapy in HIV-infected children in the Netherlands registered from 1996 to 2012.

 

                                          prijsuitreiking 2014                     prijsuitreiking 2014

2015: klinisch: Sabine Vriezinga voor Randomized Feeding Intervention in Infants at High Risk for Celiac Disease