De Maarten Kappelle Stichting is opgericht op 8 maart 2000 en heeft als doelstelling het bevorderen en ondersteunen van medisch onderzoek bij kinderen en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Het bestuur wordt gevormd door

  • dr. Eric van Bommel, internist-nefroloog Albert Schweitzer Ziekenhuis  Dordrecht (voorzitter)
  • drs. Martijn Vogelzang, General Manager Global Licensing and Process Technology, SABIC (penningmeester)
  • prof. mr. Herman Kappelle, senior adviseur a.s.r., hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht Vrije Universiteit Amsterdam (secretaris)

De Stichting streeft er naar om gerichte en directe ondersteuning te verlenen aan kleinschalige projecten. De projecten dienen niet elders te worden ondersteund en dienen te zijn gericht op algemeen toepasbare resultaten. Subsidiëring van individuele belangen is er niet bij. De bestuursleden verrichten hun werk geheel belangeloos. 

De Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder nummer 8109.12.740.

 

Privacy verklaring

Deze website (http://www.maartenkappellestichting.nl) is onderdeel van de Maarten Kappelle Stichting.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons is doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Alle gegevens aan ons verstrekt, worden opgenomen in een niet voor externen toegankelijk bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Voor de volledige verklaring klik op Privacy verklaring.