Tot nu toe heeft de Stichting de volgende projecten financieel ondersteund.

Dankzij een bijdrage van de Stichting is het mogelijk geworden om het boek “Een bloes met armen” (Uitgeverij Podium, isbn 9057590646) uit te geven op de wijze die de schrijfster voor ogen stond.In dit boek beschrijft Pieke Stuvel door de ogen van haar achtjarige dochtertje hoe deze het genezingsproces van borstkanker van haar moeder beleeft. Het boek is bedoeld om jonge kinderen duidelijk te maken wat er gebeurt als je moeder borstkanker heeft. Een tweede druk is uitgegeven onder de titel "Mamma heeft een knobbeltje" (isbn 9789057590580)

Het onderzoek "Melatonine voor kinderen met ADHD en langdurige slaapstoornissen. Gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek met parallelle groepen" Dr. M.G. Smits, Ziekenhuis De Gelderse Vallei in Ede.

Het onderzoek "Steroids in Artificial ventilated patients with Respiratory syncytial virus infection". Dr. J.B.M. van Woensel, AMC Amsterdam.

De Stichting heeft een donatie gedaan in het kader van de RoPaRun 2004.

Het onderzoek "Reductie gebruik antibiotica voor verbetering vroegdiagnostiek van neonnatale infecties". Drs. L.H. van der Meer, Afdeling kindergeneeskunde van de Reinier de Graaf Groep in Delft.

Het onderzoek "Darmfalen bij prematuren met Necrotiserende Enterocolitis". Drs. J.P.M. Derickx, Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Het onderzoek "Continuous flow peritoneal dialysis in acute renal failure". drs. R. Raaijmakers, Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen.

Een bijdrage aan de ontwikkeling en publicatie van de brochure "Terugkerende gedachten aan de kant". E. Tromp-Klaren. dr. LeShan Stichting, Oegstgeest.

Een bijdrage in de verschijning van het boek "Retroperitoneal Fibrosis (isbn 978-90-820240-0-5). Dr. E.F.H. van Bommel, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht.

Het onderzoek "Effect van het antioxidant N-Acetylcysteïne op de incidentie van pijn bij patiënten met sikkelcelziekte". dr. K. Fijnvandraat, Emma Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam.

Het onderzoek "Neurologische en cognitieve status van hiv-geïnfecteerde kinderen in Nederland vergeleken met een gematchte controle groep (NOVICE-studie). dr. D. Pajkrt, Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam.

Het onderzoek "Slaapproblemen bij kinderen met het Angelman syndroom: het effect van een gedragsmatige behandeling", Prof. dr. H.A. Moll, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam.

Het onderzoek "Signalering Munchausen by proxy/PCF bij alle Nederlandse kinderartsen in 2016-17". drs. A.M. Raat, Vertrouwensarts Veilig Thuiis (AMHK) in Utrecht.

Een bijdrage aan de vertaling in Engels en Duits van de video's "Van angst naar vertrouwen". E. Tromp-Klaren, Oegstgeest.

Het onderzoek "Het afweersysteem tijdens gewichtsverlies bij obese kinderen", dr. Kristiaan Wouters, Maatsricht University.

Een bijdrage aan het Prinses Beatrix Spierfonds ten behoeve van een animatiefilm over Gentherapie.

Het Amica-5 onderzoek, een studie naar Family Integrated Care van Milène Alferink, OLVG Amsterdam.

Het onderzoek "Retinal Oxygenation in Sickle Cell Disease" van drs. Rajani Brandsen Amsterdam UMC.