Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons is doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Alle gegevens aan ons verstrekt, worden opgenomen in een niet voor externen toegankelijk bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Maarten Kappelle Stichting verwerkt persoonsgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om u op de hoogte te houden en/of uit te nodigen voor activiteiten van de Maarten Kappelle Stichting. Ook voor de verwerking van uw (eenmalige) gift leggen wij uw gegevens vast. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze Stichting uitvoeren en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze vertrouwelijk behandeld.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich te allen tijde afmelden. Stuur daarvoor een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Op deze website gebruiken wij technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies dienen om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. U kunt de browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. In dat geval kan uw gebruik van onze website en diensten echter wel beperkt worden.

Disclaimer

Deze website van de Maarten Kappelle Stichting wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Desondanks kan de Maarten Kappelle Stichting niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Maarten Kappelle Stichting aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

Maarten Kappelle Stichting is niet aansprakelijk voor enige (directe en/of indirecte) schade aangebracht door computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website of enige hieraan gelinkte website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders van de Maarten Kappelle Stichting.

Het auteursrecht op alle afbeeldingen en teksten op de website rust bij de Maarten Kappelle Stichting. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo’s of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Maarten Kappelle Stichting behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Verzoeken om ondersteuning van projecten door de Stichting moeten gemotiveerd en voorzien van een omschrijving van het onderzoek alsmede een curriculum vitae van de onderzoekers worden ingediend bij: 

Maarten Kappelle Stichting
T.a.v. prof. mr. H.M. Kappelle (secretaris)
Laan van Leeuwesteijn 25
2271 HH Voorburg.
 
De Stichting streeft er naar om gerichte en directe ondersteuning te verlenen aan kleinschalige projecten. De projecten dienen niet elders te worden ondersteund en dienen te zijn gericht op algemeen toepasbare resultaten.

Giften stellen de Stichting in staat haar doelstelling te bereiken door meer projecten te ondersteunen.

Donaties worden op hoge prijs gesteld en uiteraard zal het bestuur er voor zorgen dat deze op een zeer zorgvuldige en verantwoorde wijze zal worden besteed binnen de doelstelling van de Stichting.

Het bankrekeningnummer van de Stichting is NL65RABO 039 45 75 776. 

Tot nu toe heeft de Stichting de volgende projecten financieel ondersteund.

Dankzij een bijdrage van de Stichting is het mogelijk geworden om het boek “Een bloes met armen” (Uitgeverij Podium, isbn 9057590646) uit te geven op de wijze die de schrijfster voor ogen stond.In dit boek beschrijft Pieke Stuvel door de ogen van haar achtjarige dochtertje hoe deze het genezingsproces van borstkanker van haar moeder beleeft. Het boek is bedoeld om jonge kinderen duidelijk te maken wat er gebeurt als je moeder borstkanker heeft. Een tweede druk is uitgegeven onder de titel "Mamma heeft een knobbeltje" (isbn 9789057590580)

Het onderzoek "Melatonine voor kinderen met ADHD en langdurige slaapstoornissen. Gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek met parallelle groepen" Dr. M.G. Smits, Ziekenhuis De Gelderse Vallei in Ede.

Het onderzoek "Steroids in Artificial ventilated patients with Respiratory syncytial virus infection". Dr. J.B.M. van Woensel, AMC Amsterdam.

De Stichting heeft een donatie gedaan in het kader van de RoPaRun 2004.

Het onderzoek "Reductie gebruik antibiotica voor verbetering vroegdiagnostiek van neonnatale infecties". Drs. L.H. van der Meer, Afdeling kindergeneeskunde van de Reinier de Graaf Groep in Delft.

Het onderzoek "Darmfalen bij prematuren met Necrotiserende Enterocolitis". Drs. J.P.M. Derikx, Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Het onderzoek "Continuous flow peritoneal dialysis in acute renal failure". drs. R. Raaijmakers, Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen.

Een bijdrage aan de ontwikkeling en publicatie van de brochure "Terugkerende gedachten aan de kant". E. Tromp-KLaren. dr. LeShan Stichting, Oegstgeest.

Een bijdrage in de verschijning van het boek "Retroperitoneal Fibrosis (isbn 978-90-820240-0-5). Dr. E.F.H. van Bommel, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht.

Het onderzoek "Effect van het antioxidant N-Acetylcysteïne op de incidentie van pijn bij patiënten met sikkelcelziekte". dr. K. Fijnvandraat, Emma Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam.

Het onderzoek "Neurologische en cognitieve status van hiv-geïnfecteerde kinderen in Nederland vergeleken met een gematchte controle groep (NOVICE-studie). dr. D. Pajkrt, Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam.

Het onderzoek "Cardiovascular function after Stem cell Transplation in Children". dr. A.C. Lancaster en dr. A. Roest, W-A Kinderziekenhuis, Leiden.

Het onderzoek "Slaapproblemen bij kinderen met het Angelman syndroom: het effect van een gedragsmatige behandeling", Prof. dr. H.A. Moll, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam.

Het onderzoek "Signalering Munchausen by proxy/PCF bij alle Nederlandse kinderartsen in 2016-17". drs. A.M. Raat, Vertrouwensarts Veilig Thuiis (AMHK) in Utrecht.